Solucions educació


Solucions educació
Les possibilitats de les Solucions Tecnològiques interactives permeten desenvolupa nous Mètodes d'ensenyament, estimulant la participació i facilitant l'Aprenentatge, dins de d'i Fora de l'aula.

A l'entorn educatiu, Charmex aporta monitors interactius per Millorar l'experiència de la docència i satisfer a els necessitats que podin sorgir a l'aula, integrant el nom Màxim de Funcions.

La necessitat de tenyir solucions híbrides, per mantenir 01:00 Tracte Proper amb els alumnes a l'educació a distància de la mateixa qualitat que a la presencial, ENS porta a integrar sistemes de videoconferència ADAPTATS a l'aula, d'Ús Senzill i Grans Prestacions.
És tracta d'1 Solució que Përmet impartir les classes de manera semipresencial amb 1 Excel·lent qualitat d'àudio i vídeo, on el docent NOMÉS s'a de centrar en donar el seu classe.

Les Càmeres 4K, amb Seguiment de l'ponent i sistemes d'àudio mans lliures, permeten la Captació de les lliçons de manera clara perque a a els estudiants que estan Fora de l'aula comprenguin la Sessió, escoltin i siguin l l escoltats sense barreres.La nostra selecció de Solucions educació