solucions Esdeveniments


solucions Esdeveniments
L'àmplia experiència de Charmex a aportar solucions d'alt nivell tecnològic per a esdeveniments, ENS Përmet cobrir Totes a a els necessitats audiovisuals requerides, con los Equips d'Integració associats, per poder presentar-li 1 Solució global. A la planificació d'1 Esdeveniment en directe hi ha CERT Aspectes a considerar que seran prioritaris per a l'ESPECIFICAR de l'Esdeveniment amb Èxit.

Bàsicament Podem definir 5 Grans grups d'Equipament, la correcta Elecció serà determinant:

Grup de displays: compost pèls Dispositius que és van a utilitzar per a la visualització de l'contingut a l'Esdeveniment, com pantalles LED, monitors, PROJECTORS.
Grup de fonts: com Càmeres, reproductors / servidors de contingut, visualitzadors, ordinadors,, ,, són aa a els Dispositius que alberguin a a els Continguts a mostrar ALS a a els displays.

Processament: Equipament que relaciona i gestiona aa a els Senyals d'entrades amb el grup de displays.

Grup de connectivitat i Conversió: ajuden a la interconnexió i Conversió de
format entre equips.

Grup d'àudio: des de la megafonia Fins a les Diferents fonts.

La nostra selecció de solucions Esdeveniments